SMOG

Geograficzne położenie Krakowa sprzyja powstawaniu smogu. Przez wielu bagatelizowana zawiesina pyłów, jest przyczyną wielu przewlekłych chorób, i cichym zabójcą Krakowian. Więcej…

Niektórzy mówią, że powietrze w Krakowie jest dobre – trzeba je tylko dobrze pogryźć… Niestety, w dni największego zanieczyszczenia powietrza, smog nie tylko czuć, ale też widać… Kraków od lat boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Dopuszczalne normy dla pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5) czy benzo[a]pirenu, są przekraczane notorycznie i to często kilkukrotnie. Oszacowano, że każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym przedwcześnie umiera około 400 mieszkańców Krakowa.

Przyczyną kumulowania się zanieczyszczeń w mieście jest jego niekorzystne położenie w niecce, zabudowanie kanałów przewietrzania miasta oraz duża liczba dni bezwietrznych.

Szczególny problem występuje w sezonie grzewczym, kiedy z pieców na paliwa stałe wydobywają się pyły, rakotwórczy benzo[a]piren oraz inne szkodliwe substancje. Często użytkownicy tych pieców palą węglem najniższej jakości (np. miałem). Nierzadko bezkarnie spalane są również śmieci, choć jest to nielegalne – niestety władze samorządowe od wielu lat nie potrafią zaradzić temu problemowi. Palenie śmieci jest źródłem wielu toksycznych związków powodujących poważne konsekwencje zdrowotne – raka, zawały serca itd. Kolejną przyczyną fatalnej jakości powietrza jest ruch samochodowy. Jest on źródłem przekroczeń dwutlenku azotu, ale również przyczynia się do powstania zanieczyszczeń pyłowych.

 

Mniej niż 10% mieszkańców Krakowa korzysta z pieców na paliwa stałe. Fakt iż ludzie ci nie są podłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej lub innego ekologicznie czystego ogrzewania jest klęską cywilizacyjną naszego miasta.

W grudniu 2012, a więc w miesiącu kiedy powstał Krakowski Alarm Smogowy, mieszkańcy Kurdwanowa jedynie przez trzy dni oddychali bezpiecznym powietrzem (przy Alejach był to tylko jeden taki dzień). Norma określona w prawem dla stężenia 24-godzinnego PM10 to 50 µg/m3 – w Krakowie to niestety rzadkość. Według WHO przy stężeniu na poziomie 150 µg/m3 umieralność w krótkim okresie czasu wzrasta o 5%.

Źródło: http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/smog


Skontaktuj się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

numer telefonu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości